Кафедра прикладної інформатики

Кафедра прикладної інформатики здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня:

бакалаврів галузь знань: 12 “Інформаційні технології”; спеціальність:   122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”; спеціалізація: Інформаційні  технології проектування 4 роки навчання;

спеціалістів та магістрів галузь знань: 12 “Інформаційні технології”; спеціальність:   122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”; спеціалізація: “Інформаційні технології проектування”; кваліфікація: 2131.1 “Науковий співробітник (обчислювальні системи)” та 2131.2 “Аналітик комп’ютерних систем” (1,5 років навчання).

Інформаційні технології проектування давно стали практичним інструментарієм проектування, що забезпечує 20-30% валового національного продукту провідних промислово-розвинутих країн. Скорочення на 1% витрат (тобто витрат на розробку, створення запасів, вантажопереробку, постачання та збут тощо) еквівалентно майже 10% збільшення обсягів продажу.

Інженерія програмного забезпечення для досягнення позитивних результатів вимагає застосування спеціалізованих методик управління, як самим процесом, так і всіма стадіями аналізу, проектування, реалізації та подальшого використання розробленого програмного продукту.

Аналіз світового досвіду свідчить, що спеціаліст з інформаційних технологій проектування – це, перш за все, системний аналітик, який здатний прорахувати і економічно обгрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління процесом проектування, що базується на урахуванні інтересів всіх його учасників.

Наявність таких фахівців в структурі будь-якого підприємства, організації чи відомства сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародних ринках.

Студенти знайомляться з сучасними технологіями проектування: CASE-технологіЇ, мова UML; системами проектування: BPwin, ARIS, MS Visio; системами управління базами даних: MySQL, Microsoft SQL Server, MSAccess; засобами розробки програмних продуктів: Visual Studio, NetBeans, ASP.Net. Програмами обробки інформації в середовищі пакетів AutoCAD, MathCAD, MathLab, Photoshop, 3D Max; пакетів Auto Desk, Auto Vision, 1С бухгалтерія, застосуванню Internet-технологій, включаючи Семантичний WEB та мови мережевих онтологій OWL, пакетів проектування LABWIND, VIEW, HP-IB, Kamak, пакетів Active-VHDL, ALDEC, пакетів машинної мови Prover, систем виробничого проектування MAPTOP, пакетів для 3D Studio-Mirage, Penollo, LensFX, обробки цифрових зображень.

Студенти активно займаються науково-дослідною роботою, приймають участь у наукових конференціях і мають можливість отримати звання офіцера запасу після проходження навчання на факультеті військової підготовки.

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування та розробки інформаційних систем (складання технічного завдання, формування остаточної архітектури створюваної системи), кодування прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах на посадах: розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів, аналітик, адміністратор інформаційних систем.

На кафедрі прикладної інформатики здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

Фінансування навчання може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Наші випускники не мають проблем з працевлаштуванням!

Всі студенти першого курсу забезпечуються гуртожитком.

 

Сподіваємося, що надана інформація зацікавила Вас і Ви зробите вибір, обравши “Інформаційні технології проектування”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ